e-Sigorta Poliçesi

e-Sigorta poliçesi; sigorta poliçelerinin elektronik ortamda oluşturulması, iletilmesi ve saklanması hizmetidir.