e-Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

e-Müstahsil Makbuzu belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.
  • Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, VKN’si ve adresi
  • Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,
  • Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TCKN’si ve ikametgah adresi;
  • Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.

Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-Müstahsil Makbuzu belgesinde bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları www.efatura.gov.tr internet adresinde yaparak isteyebilir. Mükellefler müstahsil makbuzu üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.