e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Ne Zamandır?

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak kağıt ortamda Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, 01/01/2018 tarihinden itibaren e-Müstahsil Makbuzu düzenleyerek, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip, elektronik ortamda raporlayabilirler.