Müstahsil Makbuzu düzenleme esasları ve zamanı nedir?

Müstahsil makbuzu bedelin ödenmesi sırasında iki nüsha olarak düzenlenmeli ve en az şu bilgileri içermelidir.

  • Makbuzun tarihi,
  • Malı satın alan tüccar veya çiftçinin soyadı, adı, ünvanı ve adresi,
  • Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ikametgâh adresi,
  • Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.