Müstahsil Makbuzunun Tarafları Kimlerdir?

Müstahsil makbuzunda ürünü satan ve ürünü satın alan taraf vardır. Buna göre yapılan satış işlemindeki tarafları aşağıdaki gibi belirlemek mümkündür:

  a) Satıcı (Üretici Çiftçi):
  • Ticari belge veremez.
  • Müstahsil makbuzunu imzalar.
  • Belgenin aslını alır.
  • Satış bedelini alır
b) Alıcı (Defter Tutan Çiftçi):
  • Müstahsil makbuzunu düzenler.
  • Ticari belge verebilir.
  • Belgenin kopyasını alır.
  • Satış bedelini öder.