Elektronik İrsaliyede Bulunması Gereken Bilgiler nelerdir?

e-İrsaliye belgesinde aşağıda yer alan bilgilerin bulunması zorunludur.
  • e-İrsaliyesinin düzenlenme tarihi ve belge numarası,
  • e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
  • Taşınan malın nevi, miktarı,
  • Fiili sevk tarihi ve saat ve dakika olarak zamanı.

Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde söz konusu bilgilere ilave bilgilerin de e-İrsaliye belgesinde bulunmasını mükelleflere gerekli duyuruları www.efatura.gov.tr internet adresinde yaparak isteyebilir. Mükellefler e-İrsaliye üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.