e-İmza

E-İmza, elle atılan imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip, elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu , gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantileyen elektronik sertifikadır.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlandığı şekli ile; "Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi" ifade eder.

e-İmzanın Temel Özellikleri

 • Islak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip bir uygulamadır.
 • Elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garanti kapsamına alır.
 • Elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garanti eder.
 • Gerçek kişiler adına oluşturulabilir, kurumlar için e-imza oluşturulamaz.

e-İmzanın Faydaları

e-İmza temelde üç ana fayda sağlar, bunlar;

 • Kimlik Doğrulama
 • Bütünlük
 • İnkar Edilmezlik

e-İmzanın Uygulama Alanları

e- imza; bankalar ve finans kurumları, şube ağına sahip sigorta şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, holdingler ve büyük şirketler, üniversiteler, yüksek iletişim ve bilgi güvenliği gereksinimi olan organizasyonlar başta olmak üzere bir çok alanda uygulanabilmektedir. 
Aşağıdaki alanları e-imza için örnek uygulama alanları olarak verebiliriz.

 • Serbest Meslek Erbaplarının Elektronik Serbest Meslek Makbuzu İşlemlerinde,
 • Şahıs Firmalarının e-Dönüşüm İşlemlerinde,
 • E-devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr)
 • E-İmzanın zorunlu tutulduğu kamu projelerinde (UYAP, Sanayi Bakanlığı, EKAP…)
 • MERSİS Projesi kapsamında ticari sicil işlemlerinde,
 • Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde,
 • Çalışan hizmet sözleşmeleri,izin,mesai,masraf onayı vb. formlarda,
 • Bankacılık İşlemlerinde,
 • Genel Kurul/Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında,
 • Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde,
 • Elektronik arşivin e-İmzalanmasında,
 • İhale kanununa tabi işlemlerde, ihalelerde.

e-İmza konusunda daha fazla detay ve bilgi için lütfen satis@izibiz.com.tr adresine mail atınız.