e-Fatura Kimlere Zorunlu? e-Fatura Zorunluluğu ?

eFatura Mükellef zorunlulukları aşağıdaki gibidir.
 • 2018 Cirosu 10 Milyon + 01.01.2020 tarihine kadar
 • 2018 ve 2019 Cirosu 5 Milyon+ 01.07.2020 tarihine kadar
 • 2020 ve Sonrası İzleyen yılın Temmuz ayına kadar
 • ÖTV Kanununa ekli (I) 01.07.2020 tarihine kadar
 • ÖTV Kanunu III Sayılı Liste imal, ithal edenler 01.07.2020 tarihine kadar
 • ÖTV I ve III Sayılı Liste 2020 den İtibaren Takip eden 3 ay içinde
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, İnternet Üzerinden Reklamcılık 01.07.2020 tarihine kadar
 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti 01.01.2020 tarihine kadar
 • Bavul Ticareti Yapanlar 01.07.2020 tarihine kadar
 • 2020 sonrası;
 • Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı Kuruluştan 3 ay sonra
 • Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti Başlangıçtan 3 ay sonra