Blog

E-Fatura uygulaması nedir?

e-Fatura Uygulaması tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.

E-Fatura (elektronik fatura), Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda; oluşturulmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır. Fiziksel faturada yer alması gereken bilgilerin tamamını kapsayan E-Fatura, elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. E-imza ve Mali Mühür uygulamalarını içeren elektronik fatura (E-Fatura) sistemi, kaynağının doğruluğunu, içeriğin bütünlüğünü ve değişmezliğini garanti altına alarak özellikle vergi kaçaklarının ve kayıplarının önüne geçmeyi amaçlar.

Read more

Sistemde veya sistemdeki aktörlerden birinde (GİB,Özel Entergratörler, Muhatap Alıcı vb.) e-fatura gönderimi ile ilgili uzun süreli kesinti olması veya e-faturanın elektronik olarak iletilmesinin mümkün olmadığı durumda ne yapılmalıdır?

……………… 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı bölümünde yer verilen; “e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.” açıklaması gereğince MATBU (matbaa baskılı) fatura (veya mükellef e-Arşiv fatura uygulamasına geçmiş ise e-Arşiv fatura) düzenlenerek işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

Read more

İhracat faturası düzenlerken sistemde veya sistemdeki aktörlerden birinde (GİB,Özel Entergratörler,Gümrük Bakanlığı vb.) e-fatura gönderimi ile ilgili uzun süreli kesinti olması veya e-faturanın elektronik olarak iletilmesinin mümkün olmadığı durumda ne y

……………… Diğer taraftan GTB tarafından e-Fatura Uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı Genelge yayımlanmış ve söz konusu Genelge'nin 8 inci maddesinde: “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 397) uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi bulunan yükümlülerin gerek kendi sistemlerinde, gerekse e-fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzenleyebilmeleri mümkün olduğundan, böyle durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.”

……………… 2 saati aşan teknik bir aksaklık nedeniyle e-Fatura’ya göre işlemlerin tamamlanamaması halinde; e-Faturanın kağıt çıktısı üzerine kağıt fatura prosedürüne göre gümrük çıkış işlemlerinin yapılması mümkün bulunduğu gibi MATBU fatura (matbaa baskılı fatura veya e-Arşiv Fatura) dikkate alınarak kağıt fatura prosedürüne göre gümrük çıkış işlemlerinin yapılması da mümkün bulunmaktadır.

Read more

İhracatta e-Fatura

İhracat faturalarının e-Fatura olarak düzenlenmesi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan tebliğ değişikliği ile hayata geçmiş oldu. Bu bağlamda e-Fatura mükellefleri ihracat faturalarını da tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinden e-Fatura olarak düzenlemek zorundadırlar.

İzibiz e-Fatura Portal uygulaması ihracat faturalarının e-Fatura olarak düzenlenmesi için kullanıcılara PRATİK ve HIZLI bir kullanım imkanı sunmaktadır. Türkiye’nin en gelişmiş e-Fatura Portali ile bir çok özelliklere ve yeteneklere tek bir uygulama üzerinden sahip olmak mümkün.

Read more

Yolcu Beraberi (Tax Free) e-Fatura

“Yolcu beraberi eşya ihracı” (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlara, bahsi geçen faturaları da 01.07.2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme zorunluluğu getirilmişti. Bu bağlamda e-Fatura mükellefleri Yolcu Beraberi Faturalarını da ilgili GİB tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinden e-Fatura olarak düzenlemek zorundadırlar.

İlgili tebliğe göre Yolcu beraberi eşya ihracı faturası;

 • Faturayı düzenleyecek olan mükellef (mağaza) e-fatura sistemine dahil olmalıdır.
 • Mükellefl er düzenleyecekleri yolcu beraberi eşya ihracı faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bilgilerine de yer vereceklerdir. E-fatura dosyasının “AccountingCustomerParty” bölümünde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgileri, “BuyerCustomerParty” bölümünde ise alışverişi yapan turistin bilgileri yer alacaktır. Faturanın ProfileID değeri “YOLCUBERABERFATURA” olmalıdır.
 • Düzenlenen faturalar onay için gümrük çıkış memurunun ekranına düşecektir. Onaylanan faturalar ile uygulama yanıtı vergi iadesi ödemesi için ilgili yetki belgeli aracı kurumların sistemine düşecektir. Faturayı düzenleyen mükellef(mağaza) ile aracı kurumlar arasında, iptal/iade gibi durumlarda haksız vergi iadesi yapılmasının önüne geçilmesini sağlamak için gerçek zamanlı bir bağlantı olmalıdır. Sistemde bir sorun olması durumuna karşılık, mükellef, satış noktalarında yeteri kadar kağıt fatura bulundurmalı, gerektiğinde kağıt fatura düzenlemeli ve kağıt fatura düzenlediği satışlara ait tekrar e-Fatura düzenlememelidir.
 • İzibiz e-Fatura Portal uygulaması Yolcu beraberi faturalarının e-Fatura olarak düzenlenmesi için kullanıcılara PRATİK ve HIZLI bir kullanım imkanı sunmaktadır. Türkiye’nin en gelişmiş e-Fatura Portali ile bir çok özelliklere ve yeteneklere tek bir uygulama üzerinden sahip olmak mümkün.

  Read more

  SGK e-Fatura

  SGK e-Fatura

  Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ekim 2017 tarih itibariyle e-Fatura uygulamasına dahil oldu. Bu sebeple de e-Fatura mükellefleri SGK ya kesecekleri faturaları e-Fatura olarak düzenlemek zorundalar.
  İzibiz olarak SGK e-Fatura uygulamamızı hem ERP entegrasyonları ile hem de web portal kullanıcıları için Portal üzerinden hazır hale getirdik.

  SGK e-Fatura Düzenleme

  İzibiz müşterileri SGK e-Fatura uygulaması ile hızlıca e-Fatura düzenleyebilir.

  SGK Medula Sisteminden e-Fatura Düzenleme ve Medula Sisteminden e-Fatura Aktarım?

  İzibiz müşterileri SGK e-Fatura uygulaması ile isteğe bağlı olarak Medula sisteminden indirdikleri xml faturaları portale yükleyerek e-Fatura oluşturma ve gönderim sağlayabilmektedir.

  Read more

  Eczane, Optik ve Tıbbi Cihazlarda e-Fatura

  Eczane, Optik ve Tıbbi Cihaz Ofislerinde e-Fatura

  Sosyal Güvenlik Kurumu 1 Ekim 2017 tarih itibariyle e-Fatura uygulamasına dahil oldu. Bu sebeple de e-Fatura mükellefleri SGK ya kesecekleri faturaları e-Fatura olarak düzenlemek zorundalar.
  İzibiz olarak SGK e-Fatura uygulamamızı hem ERP entegrasyonları ile hem de web portal kullanıcıları için Portal üzerinden hazır hale getirdik.

  Eczane, Optik ve Tıbbi Cihaz Ofislerinde e-Fatura Geçiş Zorunluluğu

  e-Fatura geçiş zorunluluğu ile ilgili mevcut hükümler geçerlidir. Ancak SGK nın e-Fatura alıcısı olması ve SGK tarafından sağlanan kolaylıklar nedeniyle gönüllü olarak e-fatura geçiş süreci başlamış olmaktadır. Ayrıca e-Fatura gerek kullanım kolaylığı, gerek prestiji ve kazandırdığı ekonomik tasarruflar nedeniyle Eczane, Optik ve Tıbbi Cihaz ofisleri tarafından da gönüllü olarak tercih edileceği varsayılmaktadır.

  Eczane, Optik ve Tıbbi Cihaz Ofislerinin e-Fatura Düzenlemesi

  İzibiz müşterileri web portal üzerindeki e-Fatura uygulaması ile hızlıca e-Fatura düzenleyebilir.

  Read more

  509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ ve 1 Nolu e-Defter Tebliğ Detaylari

  509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğ Özet Bilgiler

  509 sıra no ile 19.10.2019 tarihinde yeni Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayınlandı. Bu tebliğ ile birlikte aşağıdaki tebliğler yayından kaldırılmış oldu.
  • 397 Vergi Usul Tebliği, 415 Vergi Usul Tebliği, 421 Vergi Usul Tebliği, 433 Vergi Usul Tebliği, 462 Vergi Usul Tebliği, 463 Vergi Usul Tebliği
  509 Nolu Tebliğ İle Temel Olarak Yapılan Değişiklikler;
  • Yayınlanan 509 sıra numaraları yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-Fatura zorunlu geçiş için ciro sınırı 10 Milyon TL den 5 Milyon TL ye indirilmiş oldu.
  • eFatura mükelleflerine eArşiv Fatura zorunluluğu gelmiş oldu.
  • eMüstahsil Makbuzu zorunlu hale gelerek, zorunlu eMüstahsil uygulamasına dahil olanlara eFatura, eArşiv Fatura ve eİrsaliye de zorunlu hale geldi.
  • 5957 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE KOMİSYONCU VEYA TÜCCAR OLARAK MEYVE VE SEBZE TİCARETİYLE İŞTİGAL EDENLER CİRO SINIRI OLMAKSIZIN E-MÜSTAHSİL MÜKELLEFİ OLMAK ZORUNDA.
  • eSerbest Meslek zorunlu oldu.
  • eGider Pusulası, eSigorta Poliçesi, eDekont,eDöviz Alım-Satım Belgesi, eSigorta Komisyon Gider Belgesi, eYolcu Listesi yeni çeşit ebelge ürünü olarak tebliğde yer aldı.
  Diğer Önemli Değişiklikler;

  - eArşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler (zorunluluk kapsamı dışındakiler ) 1.1.2020 den itibaren düzenledikleri fatura tutarının vergiler dahil 30.000 TL yi aşması halinde ( vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından 5.000 TL ) düzenleyecekleri faturaları GİB in açacağı ilave fatura portali üzerinden eArşiv Fatura olarak düzenlemek zorundadırlar. Bu mükelleflerin eArşiv Fatura uygulamasına dahil olması veya bu faturaları Özel Entegratör üzerinden düzenlemesi gerekmemektedir.

  -eArşiv Fatura uygulamasında karekod veya barkod uygulamasına geçilecek,

  -eFatura ve eArşiv Fatura uygulaması dahil olup ÖKC kullanımından muaf olan mükellefler 500 TL ye kadar olan parekende mal ve hizmet satışlarına ait belgelerde müşteri adı bölümüne NİHAİ TÜKETİCİ yazılabilmelisinin önü açılmıştır. Bu şekilde düzenlenen eArşiv Faturalar parekende satış fişi veya ÖKC fişi olarak geçerlidir.

  -eFatura üzerinden düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanın saat ve dakika olarak yer alması halinde bu e-faturaların çıktısı irsaliye olarak kullanılabilmektedir. Ancak üzerinde İrsaliye yerine geçer ifadesinin yazılması ve şirket yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılması zorunludur.


  509 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin tamamı için tıklayınız....

  Ayrıca 1 Sıra nolu eDefter VUK Genel Tebliğinde güncellemeler yapılarak aşağıdaki hususlar yayınlandı.
  • eDefter verilerinin ikincil kopyalarının GİB tarafından onaylı saklama kuruluşlarında (Özel Entegratör ) saklanması zorunlu hale geldi.
  • eDeftere geçiş için zorunlu ciro sınırı da 5 Milyon TL ye indi.
  • eDefterde isteyen mükelleflerin Özel Entegratör imzası ile imzalama yapılmasına izin verildi.

  Mükellef Gruplarına Göre Zorunlukluk ve Geçiş Süreleri

  e-Fatura Mükellef Zorunluluğu 
  Mükellef Grubu Zorunlu Geçiş Süresi  
  Eczane, Hastane, Medikal Malzeme Satıcıları, Optikçiler, Diyaliz Merkezleri ve
  Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşmesi Olan Tüm Sağlık Kuruluşları
  Ciroya Bakılmaksızın Geçiş Yapacaklardır.
  01.07.2021 tarihine kadar
  2018 Cirosu 10 Milyon + 01.01.2020 tarihine kadar
  2018 ve 2019 Cirosu 5 Milyon+ 01.07.2020 tarihine kadar
  2020 ve Sonrası İzleyen yılın Temmuz ayına kadar
  ÖTV Kanununa ekli (I) 01.07.2020 tarihine kadar
  ÖTV Kanunu III Sayılı Liste imal, ithal edenler 01.07.2020 tarihine kadar
  ÖTV I ve III Sayılı Liste 2020 den İtibaren Takip eden 3 ay içinde
  Aracı hizmet sağlayıcıları, İnternet üzerinden Reklamcılık 01.07.2020 tarihine kadar
  Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti 01.01.2020 tarihine kadar
  Bavul Ticareti Yapanlar 01.07.2020 tarihine kadar
  2020 sonrası Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı Kuruluştan 3 ay sonra
  Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti Başlangıçtan 3 ay sonra
  e-Arşiv Fatura Mükellef Zorunluluğu
  Mükellef Grubu
  Zorunlu Geçiş Süresi
  19.10.2019 ve öncesi e-Fatura Mükellefleri 01.01.2020 tarihine kadar
  19.10.2019 sonrası E-Fatura Mükellefleri E-Fatura ile aynı anda
  Hali hazırda aracı hizmet sağlayıcıları ve internet satışı yapanlar 1.1.2020 tarihine kadar
  Aracı hizmet sağlayıcıları ve internet satışı yapanlar, 2020 ve sonrası kurulan Kuruluştan 3 ay içinde
  e-İrsaliye Mükellef Zorunluluğu
  Mükellef Grubu
  Zorunlu Geçiş Süresi
  ÖTV  ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi 01.07.2020 tarihine kadar
  4634 Sayılı Şeker Kanunun 2inci maddesinin e bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler 01.07.2020 tarihine kadar
  Gübre takip sistemi’ ne kayıtlı kullanıcılar 01.07.2020 tarihine kadar
  Maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin 01.07.2020 tarihine kadar
  ÖTV ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithal 01.07.2020 tarihine kadar
  e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan GTİP:72 ile GTİP:73 demir veya çelikten eşyaların imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan 01.07.2020 tarihine kadar
  e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya izleyen hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri 01.07.2020 tarihine kadar
  Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal 1.1.2020 tarihine kadar
  e-Müstahsil Mükellef Zorunluluğu
  Mükellef Grubu
  Zorunlu Geçiş Süresi
  19.10.2019 tarihinden önce e-Fatura sistemine kayıtlı 01.07.2020 tarihine kadar
  Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti 01.01.2020 tarihine kadar
  2020 yılı içinde e-Fatura uygulamasına dâhil olanlar e-Fatura süreci içinde
  e-Serbest Meslek Mükellef Zorunluluğu
  Mükellef Grubu
  Zorunlu Geçiş Süresi

  01/02/2020 tarihi itibariyle faaliyette olanlar
  01.06.2020 tarihine kadar
  01.02.2020 tarihi dâhil olmak üzere yeni faaliyete başlayacak Takip eden 3 ay içinde
  e-Defter Mükellef Zorunluluğu
  Mükellef Grubu
  Zorunlu Geçiş Süresi
  e-Fatura Geçiş Sürecindekiler Süreç içinde
  Yıl içinde Geçenler Takip eden yılın başından itibaren
  Bağımsız Denetime Tabi Şirketler 01.01.2020 itibariyle
  01.01.2020 itibariyle bağımsız denetime tabi ise takip eden yılın başında
  e-Defter Berat Yükleme Çizelgesi
  Dönem
  Aylık Yükleme Tercihlerinde Bulunulması Halinde
  Dönem
  Aylık Yükleme Tercihlerinde Bulunulması Halinde
  Ocak Nisan ayı sonunda Temmuz Ekim ayı sonunda
  Şubat Mayıs ayı sonunda Ağustos Kasım ayı sonunda
  Mart Haziran ayı sonunda Eylül Aralık ayı sonunda
  Nisan Temmuz ayı sonunda Ekim Ocak ayı sonunda
  Mayıs Ağustos ayı sonunda Kasım Şubat ayı sonunda
  Haziran Eylül ayı sonunda Aralık Gelir/Kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar
  e-Defter Berat Yükleme Çizelgesi
  Dönem
  Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihlerinde Bulunulması Halinde
  Ocak-Şubat-Mart Mayıs ayı sonunda
  Nisan-Mayıs- Haziran Ağustos ayı sonunda
  Temmuz-Ağustos- Eylül Kasım ayı sonunda
  Ekim-Kasım-Aralık Gelir/Kurumlar beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar
   
  e-Adisyon Zorunluluğu
  Kağıt adisyon kullanan mükelleflerin e-Adisyon uygulamasına dahil olması ve düzenleyeceği adisyon belgelerini, e-Adisyon belgesi olarak düzenlemeleri gerekmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), adisyon belgesi düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarını dikkate alarak, kendilerine geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş süresi vermek ve yazılı bildirim ya da ebelge.gib.gov.tr adresinde duyurmak suretiyle e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.
   
  2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları
  a-) Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar;
  Dönem Aktarım Zamanı
  2021 / Ocak 17 Mayıs 2021’e kadar
  2021 / Şubat 15 Haziran 2021’e kadar
  2021 / Mart 16 Temmuz 2021’e kadar
  2021 / Nisan 16 Ağustos 2021’e kadar
  2021 / Mayıs 15 Eylül 2021’e kadar
  2021 / Haziran 15 Ekim 2021’e kadar
  2021 / Temmuz 15 Kasım 2021’e kadar
  2021 / Ağustos 15 Aralık 2021’e kadar
  2021 / Eylül 17 Ocak 2022’ye kadar
  2021 / Ekim 15 Şubat 2022’ye kadar
  2021 / Kasım 15 Mart 2022’ye kadar
  2021 / Aralık (Gerçek Kişi Mükellefler)
  2021 / Aralık (Tüzel Kişi Mükellefler)
  15  Nisan 2022’ye kadar
  16  Mayıs 2022’ye kadar
  b-) 3 Aylık Yükleme Tercihinde Bulunanlar;
  Dönem Aktarım Zamanı
  2021/ Ocak, Şubat, Mart 15 Haziran 2021’e kadar
  2021/ Nisan, Mayıs, Haziran 15 Eylül 2021’e kadar
  2021 / Temmuz, Ağustos, Eylül 15 Aralık 2021’e kadar
  2021 / Ekim, Kasım, Aralık (Gerçek kişi mükellefler)
  2021/ Ekim, Kasım, Aralık (Tüzel kişi mükellefler)
  15  Nisan 2022’ye kadar
  16  Mayıs 2022’ye kadar
   
  Read more