17. Özel Entegratör Toplantısı

17. Özel Entegratör toplantısı İzibiz ev sahipliğinde gerçekleşti.