İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikamız

İzibiz İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) Politikası, iş sürekliliği yönetimine yaklaşımını göstermektedir.

Bu politika, İzibiz’in, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardının gereklerine göre belirlediği kapsam ve hedefler çerçevesinde, kritik BT Varlıları ve hizmetleri destekleyen süreçleri Risk, Etki ve Olasılık Analizi sonuçlarında öngörülenden daha uzun süre kesintiye uğramasına neden olan olaylar veya kriz durumunda, kritik faaliyetlerinin planlanan biçimde sürdürülmesini ve zamanında kurtarılmasını, planlı biçimde normal duruma dönülmesini sağlamayı amaçlar.

İzibiz’in iş sürekliliğini sağlarken ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi için belirlediği kapsamı ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı ile uyumludur.

İzibiz İş Sürekliliği Politikasının hedefi, İzibiz’in belirlediği misyonu olağanüstü durumlarda da yerine getirmesini sağlamaktır.

İzibiz, olağanüstü durumlar nedeniyle oluşan kesintileri yönetmek, sistem ve kaynak kayıplarını ve saygınlık zararlarını önlemek, aynı zamanda yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla İş Sürekliliği Yönetim Sistemini planlar, kurar, düzenli olarak gözden geçirir ve iyileştirir.

İzibiz İSYS politikamızın başlıca Taahüt ve hedeflerimiz şunlardır:

  • İzibiz Sistemlerine %99,75 erişilebilir olmayı taahhüt eder.
  • Acil ve olağanüstü durumlarda Firmanın yasal mercilere karşı taahhütlerinin yerine getirilmesini taahhüt eder.
  • Yasal gereksinimler doğrultusunda işleyen, ilgili standartlarla uyumlu bir İSYS kurulması taahhüt eder.
  • Acil ve olağanüstü durumlarda, öncelikli olarak personelinin ve müşterileri verilerin güvenliğinin sağlanması
  • Acil ve olağanüstü durumlarda Firmanın saygınlığına zarar gelmesinin önlenmesi
  • İSYS için uygun yönetişim ve organizasyon yapısının kurulması
  • Firmanın normal işleyişine, firmanın varlığını riske sokmayacak zamanda dönebilmesi
  • Acil ve olağanüstü durumlarda Firmanın uğrayabileceği finansal kayıpların minimize edilmesi.

9001k

ISO 22301:2012 [İş Sürekliliği Yönetim Sistemi]

Kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli planları uygulamaları ve
riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtulmaları için
belgelenmiş bir yönetim sistemini geliştirmek için gereksinimleri belirtir.