Biz Kimiz

İzibiz Bilişim Teknolojileri A.Ş, 2013 yılında, Telekom sektörünün özellikle faturalama alanındaki uzman kadrosu ile; Elektronik Belge, Elektronik Ticaret, Veri Ambarı ve Bulut konularında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

Merkezi İstanbul, Maltepe’de bulunan şirketimiz; alanında uzman ve nitelikli insan kaynaklarıyla Bilişim sektöründe iddialı projelere imza atarak, geliştireceği servisler ve ürünlerle, yenilikçi projeler geliştirmeyi ve ülke içindeki dışa bağımlılığı kırmayı hedeflemektedir.

İzibiz, AR-GE ve Proje Geliştirme Hizmetlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki Ar-Ge ofisinden sürdürmektedir.

%100 Yerli girişimi olan İzibiz, gücünü sadece bilgi ve deneyiminden almaktadır. Nitelikli İnsan gücü yetiştirerek, küresel pazarlarda ülkemizin Bilişim ve Telekom hizmetleri alanında rekabet üstünlüğü yaratarak inovasyona dayalı teknolojik güç olmasına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

Değerlerimiz?

Birlikte Olma Ruhu
Görev ve sorumluluklarımız karşılıklı ve sürekli güven ile saygı çerçevesindedir. İzibiz çalışanları için takım, güven ve yetenek anahtar kelimeleridir.
Müşteri Odaklılık
İzibiz ailesi olarak müşterilerimiz, adaylarımız ve takım arkadaşlarımız ile uzun soluklu bir iş birliği kurmayı hedefliyoruz.
Girişimcilik
İzibiz hizmetlerini girişimcilik ruhuyla yönetmeyi arzulamaktadır. Bir adım öteye gitmek tüm ailemizin hedefi olup, insiyatifli kararları destekler ve yaratıcı çözümleri benimseriz.
Sorumluluk
İzibiz müşterilerine karşı ve iş ortaklarına karşı her zaman dürüst ve adil olarak yaklaşımlar sergilemektedir. Çeşitlilik, eşitlik ve adelet duygusu kurum kültürümüzün esasıdır.
Çevrecilik
İzibiz hizmetlerinin ana gayesi e-dönüşüm hizmetlerini yaygınlaştırılmasını sağlayarak doğal çevreye en fazla faydayı oluşturmaktır. Her yıl verdiğimiz hizmetler ile binlerce ağacı kesilmekten korumak bizim için çok anlamlıdır.
Tutku
e-Dönüşüm pazarı, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz hakkında yüksek bir tutkuya sahibiz. Binlerce firmamıza e-dönüşüm alanında fark yaratıyor, milyonlarca faturaları tam zamanında sahiplerine teslim ediyor ve bunu biz işimiz olarak değil bir heyecan, tutku olarak görüyoruz.

İş İlkelerimiz?

Odaklanma
İzibiz sadece e-dönüşüm hizmetlerine odaklı bir kuruluştur.
Tutarlı
İzibiz hem fiyat hem de hizmet kalitesinde tutarlı ve hakkaniyetli bir politika yürütmektedir.
Hakkaniyetli
İzibiz İş Ortakları ile birlikte hakkaniyetli bir paylaşım modeli kurmaktadır.
Mükemmel İletişim
İzibiz iş ortakları ve müşteri ilişkilerinde tam bir uyum sağlayan iletişim çabası içindedir.
Şeffaflık
İzibiz gerek iş ortakları nezdinde gerek müşteriler nezdinde sorgulanabilir şeffaf bir anlayış ile çalışmaktadır.
 

Vizyonumuz


İZİBİZ sahip olduğu ERP deneyimini geliştirerek, buradan elde ettiği sinerji ile e-dönüşüm ürünleri geliştirip,
bu hizmetleri ve ürünleri pazara bulut hizmeti olarak sunmayı hedeflemektedir.

Kuruluş vizyonumuz aşağıdaki değerler etrafında toplanmaktadır:
Yenilik
Girişimcilik
Çeviklik
Müşteri Odaklılık
 

Misyonumuz


“ Doğa Dostu E-Dönüşüm Çözümleri”

E-Dönüşüm alanında yeni projelere, ürünlere imza atarak, ülke ekonomisine tasarruf sağlayıcı, doğa ve yeşil dostu ürün ve hizmetler sunmak,

müşterilerimize, çözüm ortaklarımıza ve iş ortaklarımıza memnuniyet duyacakları üst düzey hizmet ve destekler sunmayı hedeflemek,
 

bu hedef doğrultusunda sürekli geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak.