Temel fatura göndericinin elektronik ortamda alıcıya ulaştırdığı e-fatura senaryolarından birisi olup,
alıcı tarafından kabul veya ret yanıtının verilemediği ancak harici yollarla itiraz edilebilen e-fatura tipidir.Mali mühür, Tübitak tarafından size ulaştırılır ve USB cihazı görünümüne sahiptir. Elektronik kaşe yerine geçer.


1


 1
 
 
  1. Mali Mühür Sertifikası için https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresine gidilir.
  2. Açılan sayfada ilgili alanlar doldurularak başvuru gerçekleştirilir.
  3. Bu link üzerinden başvurduğunuzda sadece Mali Mühür Sertifikası için başvurmuş olursunuz.
  4. E-Fatura Uygulama ve E-Defter Uygulama başvuruları ayrıca GİB üzerinden yapılmalıdır.
  5. Alınan Mali Mühür Sertifikası her iki uygulamada da kullanılabilmektedir. 
  6. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun son ekranında verilen bilgilere göre ödemeler gerçekleştirilir. (Ödemeler Kamu SM Vakıfbank Kurum Ödemeleri sayfasından/Banka Şubeleri/ İnternet Şube/Mobil Şube’den vergi kimlik numaranız sorgulama yaparak gerçekleştirilecektir. Ödeme bilgilerinizi ayrıca başvuru barkodunuz ile de teyit edebilirsiniz.) 
  7. Talep edilen ürün ve hizmet bedeli Kamu SM hesabına geçtikten sonra Sertifika Üretim Süreci’ne başlanır.

Mali mühür sertifikası (MÜS) ve güvenlik hizmetleri sertifikası (GÜS) 3 yıllık olarak oluşturulmaktadır. Sertifika fiyatları aşağıdaki gibidir.

Tüzel Kişi Fiyatı
3 (üç) Yıllık Mali Mühür Sertifikası (MÜS+GÜS) ve Akıllı Kart Okuyucu 395,30 TL (335 TL + KDV)
Gerçek Kişi Fiyatı
3 (üç) Yıllık Mali Mühür Sertifikası (MÜS+GÜS) ve Akıllı Kart Okuyucu 251,34 TL (213 TL + KDV)

Detaylı ve güncel bilgi için  http://mm.kamusm.gov.tr/fiyatlandirma.jsp adresini ziyaret edebilirsiniz.

Evet temel e-faturalar iptal edilebilir. Bunun için temelde iki farklı yöntem mevcuttur.

  • Noter, kep vb. ile resmi tebligat üzerinden İptal veya
  • Aşağıdaki web adresi üzerinden GİB in sunduğu elektronik iptal başvurusu ile de iptal edilebilir. Ancak burada karşı tarafında İptal onayı vermesi esastır.

https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/

MM ESHS sistemi tarafından üretilen sertifikalar, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak fatura ve diğer yasal belgelerin bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla kullanılacaktır.

Tubitak’ın yoğunluğuna göre değişir. En fazla 1 haftada gelir.

2013 Ağustos tarihinden itibaren üretilen Elektronik Mali mühür Sertifikalarında firmalar, Sertifika PİN işlemleri için www.kamusm.gov.tr web sayfası üzerinden Online İşlemler –Mali Mühür Elektronik Sertifika İşlemleri menüsünden giriş yaparak, PİN/PUK bilgisi butonuna tıklar.

2013 Ağustos tarihinden önce üretilen Elektronik Mali mühür Sertifikalarında PİN/PUK bilgisi, ilgili firmaya Parola Zarfı ile gönderilmiştir. Parola zarfının sorumluluğu tamamen ilgili firmaya aittir. Kayıp olması ya da PIN kodunun değiştirilmesi ve hatırlanmaması gibi durumlarda Kamu SM sorumlu tutulamaz
Mali mühür sertifikası almış olan kurum ve mükelleflerin, telefon ve eposta gibi bilgileri www.kamusm.gov.tr web sayfası üzerinden Online İşlemler- Mali Mühür İşlemleri menüsünden giriş yapılarak, bilgi güncelleme butonu ile güncellenebilir.

Kurumun Vergi Numarası ya da ünvanının değişmesi durumunda başvuru süreci maddeleri tekrarlanır.
Online mali mühür başvurusu yapamayan, şirketi temsile yetkili olan kişilerin yabancı olduğu kurumlar (%100 yabancı ortaklı kurumlar), Adi ortaklıklar, Kooperatifler, Fonlar, OSB ve Kollektif Şirketler ile MERSİS sisteminde şirket bilgileri güncel olmayan veya güncel olduğu halde sıkıntı yaşamaya devam eden mükelleflerimizin aşağıda yer alan belgeleri Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (33.Müdürlük) Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı/ANKARA adresine) göndererek yazılı olarak "mali mühür başvurusu"nda bulunmalıdırlar.

%100 yabancı ortaklı kurumlar, Kooperatifler ve fonların mali mühür başvurusu için gönderilecek belgeler:
1. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli), (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx [^])
2. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı, (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf [^])
3. Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneği (Sonradan unvan değişikliği yapılması halinde en son unvanın ilan edildiği ticaret sicil gazetesinin noter onaylı örneğinin de eklenmesi gerekmektedir.) (2003 den sonra kurulan şirketlerde ticaret sicil gazetesinin fotokopisi yeterlidir)
4. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.

Adi ortaklıkların mali mühür başvurusu için gönderilecek belgeler:
1. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli), (ortaklığın vergi numarası ve ortaklık sözleşmesinde yazılı olan ünvan bilgisi yazılmalıdır)(https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx [^])
2. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı, (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf [^])
3. Adi Ortaklık Sözleşmesinin noter onaylı örneği,
4. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.

OSB ve Kollektif Şirketlerin mali mühür başvurusu için gönderilecek belgeler:

1. Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli), (https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx [^])
2. “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı, https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf [^])
3. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği.
4. Firmaların kuruluşlarına göre; Kuruluş Protokolü, Kuruluş Sözleşmesinin noter onaylı örneğini veya aslını iletebilirler.

Dernek-Vakıf İktisadi İşletmelerin Mali Mühür başvurusu için gerekli belgeler;

1- Mali Mühür Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin doldurulmuş hali (imzalı, kaşeli),
(https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/MaliMuhurBasvuruFormuVeTaahhutnamesi.docx [^] [^])
2- “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi” nin imzalı aslı,
(https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/efaturabasvuru/ElektronikMaliMuhurSertifikaSahibiTaahhutnamesi.pdf [^])
3- Dernek tüzüğünün noter onaylı örneği,
4- Başvuru formuna dernek adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren noter onaylı örneği.
“Gelir İdaresi Başkanlığı Ek Hizmet Binası Zübeyde Hanım Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı / ANKARA “ adresine posta yoluyla gönderilmelidir.

Ayrıca "Sertifika Sorumlusu" (mali mührü teslim alacak şirkette güvenilir kişi) olarak bildireceğiniz kişinin TC vatandaşı bir personelinize ait bilgilerin olması KamuSM tarafında bir sorunla karşılaşmamanızı sağlayacaktır. Sertifika Sorumlusunun sorumluluğu; sadece mali mühür sertifikasının tesliminde muhatap alınacak kişi olmasıdır. Devamını gerektirecek başkaca bir sorumluluk bulunmamaktadır.

Mali Mühür başvurusu için göndermiş olduğunuz belgeler başkanlığımıza ulaştığında evraklarınızın eksiksiz olması halinde başvuru bilgileriniz KamuSM iletiliyor KamuSM tarafında işleme alındıktan sonra başvuru sürecinde bildirdiğiniz yetkili kişinin mail adresine KamuSM tarafından barkod numarası ve mali mühür başvurunuzu tamamlamanız için bir bağlantı adresi gönderiliyor. Mali Mühür için yatıracağınız ücrete ilişkin bilgiler konusunda KamuSM den gelen mailleri takip ediniz.

Mali Mührün arızalanması, çalınması, kaybolması vb. öngörülmeyen durumlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması adına yedek Mali Mühür edinilmesi tavsiye olunmaktadır.

Ayrıca birden fazla mali mühür talep edilmesi halinde iletmiş olduğunuz evraklara ek olarak dilekçe ile talep ettiğiniz mali mühür sayısını belirtiniz.
 
Yenileme süreci, sertifika süre bitimine 3 ay kala başlar. Kamu SM, sistemde kayıtlı e-posta adresi üzerinden bildirim yapar. Süre bitimi uyarı e-postası alan yetkililer, yenileme başvurusu talebi için başvuru süreci maddelerini tekrarlar.

E-Fatura İptal Portalı Kullanımı

E-Fatura İptal Portalı Kullanımı Öncelikle imzalama aracı programı çalıştırılmalıdır. E-Fatura İptal Portalı kullanıldığı sürece imzalama aracı
programı açık kalmalıdır.

e-Fatura İptal Portalı’na https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/ adresinden erişilebilecektir.


Ana Ekrandan İşlemin Seçilmesi

Bu ekrandan yapılmak istenilen e-Fatura İptal Talebi Oluşturma (bu talep faturayı düzenleyen tarafından seçilecektir) ya da e-Fatura İptal
Taleplerinin Listelenmesi ve İptal Onayı (bu onay işlemini faturanın alıcısı durumundaki kişi seçecektir) işlemi seçilmelidir.
 


Fatura İptal Talebini Oluşturma

Ana ekrandan fatura iptal talebi oluşturmak için “Fatura İptal Talebi Oluşturma” butonuna tıklayınız. butonu tıklanarak iptal talebi ekranı açılır.
 


“Fatura İptal Talebi Oluşturma” butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran (E-FATURA İPTAL TALEBİ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI ) açılacaktır.
 


“Fatura No” alanına e-fatura uygulaması üzerinden alıcısına ulaştırılan ve iptal edilmesi istenen faturanın 16 haneli seri numarası,
“Ödenecek tutar” alanına faturada belirtilen ödenecek tutar yazılır. Akıllı kart sürücü ve şifre bilgileri girildikten sonra “Talep Oluştur” butonu tıklanır.
 


Akıllı karttaki bilgiler kontrol edilip onaylandıktan sonra fatura iptal talebi oluşturulduğuna dair bilgi ekranı gelecektir.
 


Girilen bilgilerde herhangi bir tutarsızlık olması durumunda (olmayan fatura no, yanlış tutar bilgisi veya daha önceden iptal edilmiş fatura
tekrar iptal edilmek istenirse) aşağıdaki hata ekranı gelecektir.