Temel Fatura İptali

E-Fatura İptal Portalı Kullanımı

E-Fatura İptal Portalı Kullanımı Öncelikle imzalama aracı programı çalıştırılmalıdır. E-Fatura İptal Portalı kullanıldığı sürece imzalama aracı
programı açık kalmalıdır.

e-Fatura İptal Portalı’na https://portal.efatura.gov.tr/FaturaIptal/ adresinden erişilebilecektir.


Ana Ekrandan İşlemin Seçilmesi

Bu ekrandan yapılmak istenilen e-Fatura İptal Talebi Oluşturma (bu talep faturayı düzenleyen tarafından seçilecektir) ya da e-Fatura İptal
Taleplerinin Listelenmesi ve İptal Onayı (bu onay işlemini faturanın alıcısı durumundaki kişi seçecektir) işlemi seçilmelidir.
 


Fatura İptal Talebini Oluşturma

Ana ekrandan fatura iptal talebi oluşturmak için “Fatura İptal Talebi Oluşturma” butonuna tıklayınız. butonu tıklanarak iptal talebi ekranı açılır.
 


“Fatura İptal Talebi Oluşturma” butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran (E-FATURA İPTAL TALEBİ BİLGİ GİRİŞİ EKRANI ) açılacaktır.
 


“Fatura No” alanına e-fatura uygulaması üzerinden alıcısına ulaştırılan ve iptal edilmesi istenen faturanın 16 haneli seri numarası,
“Ödenecek tutar” alanına faturada belirtilen ödenecek tutar yazılır. Akıllı kart sürücü ve şifre bilgileri girildikten sonra “Talep Oluştur” butonu tıklanır.
 


Akıllı karttaki bilgiler kontrol edilip onaylandıktan sonra fatura iptal talebi oluşturulduğuna dair bilgi ekranı gelecektir.
 


Girilen bilgilerde herhangi bir tutarsızlık olması durumunda (olmayan fatura no, yanlış tutar bilgisi veya daha önceden iptal edilmiş fatura
tekrar iptal edilmek istenirse) aşağıdaki hata ekranı gelecektir.