YENİ YAYINLANAN TEBLİĞ TASLAĞINDA TEBLİĞLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ KARARI VERİLDİ!

Yayınlanan tebliğ taslağında, Tüm tebliğlerin birleştirilmesi kararı verildi.
 

2018  veya müteakip yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerin 1.1.2020 tarihine kadar ( 2019 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL yi aşan mükelleflerin  ise ilgili yılı izleyen 2 nci yılın başından itibaren) 
e-Fatura ve e-Defter uygulamasına  geçiş zorunluluğu getirilmesi,
Hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 1.9.2019  tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğunun  getirilmesi, 
e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu  uygulamalarına 1/1/2020 tarihinden itibaren zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları yeniden belirlenmesi,
kararı alındı.
 

Leave a comment

Comments

  • No comments found